OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. V šolskem letu 2019/20 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda
  • stroške nabave učnih gradiv za 1. in 2. razred

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Šola naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada od letos naprej ne bo izdajala več. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj do 24. 6. 2019 o tem pisno obvestijo upravljalko učbeniškega sklada, Dragico Milojević na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje.

Vsi učenci ob koncu šolskega leta vrnejo učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Delovne zvezke za učence od 3. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do 9. razreda kupijo starši sami.

Upravljalka učbeniškega sklada

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020.pdf

                                                                       Dragica Milojević