Ob tem smo želeli ustvariti zabaven in priročen pripomoček, ki bi nam služil kot razvedrilo in sprostitev med poukom, med odmori, v oddelkih podaljšanega bivanja in drugih aktivnostih. Z učenci smo ustvarili igralne kocke, na katerih smo zbrali zanimive in domiselne naloge, ki so jih z veseljem izpolnjevali, saj so bile ideje o nalogah čisto njihove. V projektu je tudi letos sodelovalo in ustvarjalo skupaj z nami kar 21 vzgojno izobraževalnih zavodov po vsej Sloveniji.

V avli šole bo v tem tednu potekala razstava igralnih kock, ki si jih boste lahko ogledali in jih tudi sami preizkusili.

Prijazno vabljeni!

Klavdija Krbavac Kenda