V sredo, 5. 6. 2019, bo na naši šoli potekal zaključek Unesco ASP projekta DREVO = ŽIVLJENJE, ki letos poteka pod naslovom 3. globalni cilj – ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE. V letošnjem šolskem letu smo v ospredje postavili naše zdravje, še dodatno spodbujali učence in učenke k aktivnostim za zdrav način življenja in se trudili poskrbeti za lastno ter sočlovekovo dobro počutje.

Ob tem smo želeli ustvariti zabaven in priročen pripomoček, ki bi nam služil kot razvedrilo in sprostitev med poukom, med odmori, v oddelkih podaljšanega bivanja in drugih aktivnostih. Z učenci smo ustvarili igralne kocke, na katerih smo zbrali zanimive in domiselne naloge, ki so jih z veseljem izpolnjevali, saj so bile ideje o nalogah čisto njihove. V projektu je tudi letos sodelovalo in ustvarjalo skupaj z nami kar 21 vzgojno izobraževalnih zavodov po vsej Sloveniji.

V avli šole bo v tem tednu potekala razstava igralnih kock, ki si jih boste lahko ogledali in jih tudi sami preizkusili.

Prijazno vabljeni!

Klavdija Krbavac Kenda