Devetošolci so pomagali pri meritvah, zato so se preizkusili prvi. Sledili so vsi ostali razredi. Imeli so tudi malico, ki je bil sendvič in plastenka vode. Ko so učenci opravili tek ter skok v daljino, so se po razredih vračali v šolo. Od 1. do 4. razreda so se vrnili v šolo peš, ostali učenci pa z avtobusi s Kladivarja do šole. Športni dan se je zaključil ob 12.45. Ob vrnitvi v šolo so imeli kosilo, popoldanske dejavnosti pa so odpadle. Nato so se z avtobusno vožnjo, peš ali z starši odpeljali domov. Tako se je zaključil še en čudovit športni dan OŠ Frana Kranjca Celje.                                

Eva Brunšek, 7. a

Brina Odlazek, 7. b