PREVOZI: Zjutraj bo samo druga avtobusna (in kombi) vožnja.

Predure in JVV odpadejo. JV 1 in 2 bo. Šolsko malico vzamejo učenci s seboj na stadion.

Učenci od 1. do 4. razreda in 9. razredi gredo zjutraj ob 8.10 na avtobus, ki jih odpelje s Polul na atletski stadion Kladivar. Tisti, ki so doma na Polulah in Bregu, vstopijo na avtobus na postaji na Polulah ob 8.10, ostali pa ostanejo kar na avtobusih in se peljejo do stadiona.

Učenci 9. razreda bodo pomagali pri meritvah, zato se oglasijo učiteljici Metki Irgolič TAKOJ zjutraj, ko pridejo na stadion.

Učenci 5., 6., 7. in 8. razreda pa se ob 8.20 zberejo v matičnih učilnicah in gredo pozneje peš do stadiona. Do odhoda se ravnajo po navodilih razrednikov oz. spremljevalcev.

  1. - 4. razredi se vrnejo v šolo peš, ostali učenci pa z avtobusi s Kladivarja do šole ob 12.45.

ŠOLSKI PREVOZI:

  1. avtobusna vožnja domov z AP na Polulah ob 13.00– za učence, ki nimajo kosila, in za 1.- 4. razred.
  2. avtobusna vožnja domov (in kombiji) ob 13.30 - za učence, ki bodo šli v šolo na kosilo, in za 5.-9. razred.

Vozni red šolskih prevozov 26. 4. 2019

KOSILO bo ob vrnitvi v šolo, po posebnem urniku. Odjave do 8. ure zjutraj.

OPB 1-3 bo po urniku (ponje pridete starši), OPB4,5 in VV pa do odhoda šolskih prevozov (13.30).

POPOLDANSKE dejavnosti odpadejo.

Za odsotnost učenca je obvezno opravičilo. Če bo deževalo, bo pouk.

 OBILO ŠPORTNEGA UŽITKA! 

Metka IRGOLIČ, organizatorica ŠD