Organizacija:

  • Pričetek naravoslovnega dneva bo ob 8.20. Učenci pridejo v šolo z 2. avtobusno vožnjo (tudi kombiji) oz. ob 8.10.
  • Jutranje varstvo odpade. Učenci naj zajtrkujejo doma.
  • Učenci naj s seboj prinesejo material, ki ga bodo potrebovali v delavnicah, ter športno opremo (po navodilu razrednika).
  • Malica in kosilo bo. V kolikor ta dan učenci ne bodo kosili v šoli, obrok pravočasno odjavite v tajništvu.
  • Naravoslovni dan traja 5 šolskih ur (do 12.40).
  • Odhodi domov:
  • vožnja : ob 13.00 za učence 2.-5. razreda.
  • vožnja in kombiji: ob 13.30 za učence 6.-9. razreda.
  • Po mlajše učence, ki ne bodo šli domov s šolskimi prevozi, pridete starši, najkasneje do 13.00 ure.
  • Podaljšanega bivanja in drugih dejavnosti po 13. uri ne bo.

Mentorica Zdrave šole in vodja ND

   Nataša Kerznar