Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje javnih občinskih cest VO-KA je pričel z ureditvijo in obnovo pešpoti oziroma dela šolske poti od šolske avtobusne postaje za Petrolom do križišča na Polulah. Izvajalec zagotavlja, da zjutraj z deli ne bodo pričeli prej, preden učenci ne bodo prišli z vsemi šolskimi prevozi v šolo. Prav tako pa bodo z deli prekinili v času organiziranega odhoda učencev na šolsko avtobusno postajo za Petrolom in s šolskimi prevozi domov.

Za varnost naših učencev je torej poskrbljeno. Seveda pa je nujno, da učenci upoštevajo naše dogovore in usmeritve, ki jih določa izvajalec. Predvideno je, da bodo z deli zaključili ob koncu naslednjega tedna.

Danica Šalej, ravnateljica