OSNOVNE ŠOLE MESTNE OBČINE CELJE

v a b i m o

K VPISU V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Vpis bo potekal na vseh osnovnih šolah Mestne občine Celje v dneh od 11. do 15. 2. 2019

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 4/12-ZUJF, 63/13, 46/16ZOFVI-L) je vpis obvezen za otroke rojene leta 2013 in bo izveden v skladu z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (UL RS 56/17).

STARŠI OBVEZNO VPIŠETE OTROKA SKLADNO Z VABILOM, KI GA PREJMETE IZ ŠOLE.

Osnovna šola Frana Kranjca bo vpisovala:

v TOREK, 12. februarja 2019, od 9.00 do 14.30

v SREDO, 13. februarja 2019, od 14.30 do 18.00

 v ČETRTEK, 14. februarja 2019, od 9.00 do 14.30

K vpisu prinesete na vpogled identifikacijski dokument otroka (rojstni list, osebno izkaznico, potni list) in izpolnjen vprašalnik, ki ste ga dobili na informativnem popoldnevu za starše.