ob 11.30 za učence 2.-9. razreda, ki gredo potem takoj peš domov;

ob 11.40 za vozače 6.-9. razreda (po kosilu do prevoza počakajo v VV – v sp. avli);

ob 11.55 za vozače 2.-5. razreda (po kosilu takoj na AP);

ob 12.10 za OPB 1a, 1b;

ob 13.00 OPB 2, 2+3;

ob 13.15 za OPB3;

      edina vožnja: ob 12.20 (tudi kombiji);

Vsem želimo tople in varne novoletne počitnice.