Tudi letos smo se pridružili milijonom otrok po vsem svetu in sodelovali v Največji svetovni učni uri. Z učenci smo tokrat pozornost namenili 3. globalnemu cilju – ZDRAVJU IN DOBREMU POČUTJU. Želeli smo, da učenci razumejo pomen zdravja za kvalitetno življenje ter spodbujajo dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. Ozavestili smo jih o pomenu tako telesnega kot duševnega zdravja. Spodbudili smo jih, da so poiskali načine, kako živeti čim bolj zdravo in širiti ta pozitiven odnos v svoje okolje.

FOTOGALERIJA ...

Seznanili smo jih z izbrano temo in jih usmerjali k razmišljanju o lastnem doživljanju zdravega načina življenja, o skrbi za fizično aktivnost vsakega posameznik. Za motivacijo smo si izbrali kratek film o ciljih trajnostnega razvoja in nato pozornost usmerili k 3. globalnemu cilju. Izdelali smo igralno kocko, ki smo jo opremili s svojimi idejami o različnih gibalnih nalogah, ki bodo pripomogli k boljšemu fizičnemu ali psihičnemu počutju. Izbor tipa nalog je bil prepuščen otroški domišljiji. Kocko bomo lahko uporabljali skozi celo šolsko leto kot trenutek sprostitve ter s tem uresničevali 3. globalni cilj.

                                                                                                              Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda