wl1Vpisali smo se na zemljevid sveta

wl2  wl3

“Največja svetovna učna ura je globalna pobuda partnerstva UNICEF, ki ga podpira tudi UNESCO, da bi skupaj spodbudili ozaveščenost otrok in mladih glede sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja - izkoreniniti skrajno revščino, boriti se proti neenakosti in nepravičnosti, soočiti se s podnebnimi spremembami – in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju, da bodo cilji do leta 2030 postali resničnost. Od svojih začetkov v letu 2015 je Največja svetovna učna ura dosegla milijone otrok v 106 državah v več kot 40 jezikih.” (UNESCO)

Tudi letos smo se pridružili milijonom otrok po vsem svetu in sodelovali v Največji svetovni učni uri. Z učenci smo tokrat pozornost namenili 3. globalnemu cilju – ZDRAVJU IN DOBREMU POČUTJU. Želeli smo, da učenci razumejo pomen zdravja za kvalitetno življenje ter spodbujajo dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. Ozavestili smo jih o pomenu tako telesnega kot duševnega zdravja. Spodbudili smo jih, da so poiskali načine, kako živeti čim bolj zdravo in širiti ta pozitiven odnos v svoje okolje.

FOTOGALERIJA ...

Seznanili smo jih z izbrano temo in jih usmerjali k razmišljanju o lastnem doživljanju zdravega načina življenja, o skrbi za fizično aktivnost vsakega posameznik. Za motivacijo smo si izbrali kratek film o ciljih trajnostnega razvoja in nato pozornost usmerili k 3. globalnemu cilju. Izdelali smo igralno kocko, ki smo jo opremili s svojimi idejami o različnih gibalnih nalogah, ki bodo pripomogli k boljšemu fizičnemu ali psihičnemu počutju. Izbor tipa nalog je bil prepuščen otroški domišljiji. Kocko bomo lahko uporabljali skozi celo šolsko leto kot trenutek sprostitve ter s tem uresničevali 3. globalni cilj.

                                                                                                              Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda