Spoštovani starši!

Celje, 04. 12. 2018

Na seji sveta staršev in seji odbora Šolskega sklada so v lanskem letu predstavniki podali pobudo, da bi starši del svoje dohodnine, ki jo sicer plačajo v državni proračun, namenili za potrebe naše šole. Za to se je lani odločilo 13 staršev in zaposlenih. V oktobru smo prejeli 149, 02 € donacije za šolski sklad iz tega naslova.

V primeru, da boste namenili svoj delež dohodnine naši šoli, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki je na voljo na spletni strani šole, in ga v pisni obliki prinesete v tajništvo šole. Gre seveda za povsem prostovoljno odločitev. Izpolnitev obrazca je enostavna, saj morate vpisati samo osnovne podatke in se podpisati. Obrazec lahko dobite v pisni obliki v šoli (tajništvo) in ga lahko pri nas tudi izpolnite. Rok za oddajo vaše zahteve je 18. 12. 2018.

Vsi tisti, ki ste namero uresničili že lani in želite sredstva nameniti v šolski sklad tudi letos, vam ponovno obrazca ni potrebno oddajati.

Tisti, ki ste dohodninski zavezanci in ste v preteklosti namenili dohodnino drugemu upravičencu (organizaciji), sedaj pa želite Skladu 05 in s tem naši šoli, bo z oddano vašo zahtevo Skladu 05 prejšnja namenitev avtomatično preklicana.

Pojasnilo

Zakon o dohodnini v 142. členu predvideva, da lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine, ki se odmeri po zakonu od dohodkov, namenijo za financiranje splošnih koristnih namenov. Za splošne koristne namene po zakonu štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni – gre torej za ustanove in zavode, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, in mednje spadajo seveda tudi osnovne šole. Za zavezance je namenitev dela dohodnine brezplačna, saj ne gre za klasično donacijo.  

 Zbrana sredstva iz dohodnin staršev, ki se boste odločili za sodelovanje, se bodo zbirala na računu ustanove za družbene naložbe »Sklad 05«, ki je s sklepom Vlade RS upravičen za to dejavnost. »Sklad 05« bo zbrana sredstva nakazal v šolski sklad OŠ Frana Kranjca in sredstva bodo porabljena v skladu s Pravili delovanja šolskega sklada: financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda; tudi za dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa, nakup nadstandardne opreme, ki omogoča kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo za vse učence na šoli, ter zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

 Hvala, da tudi tako pomagate in omogočate enake možnosti vsem učencem.

Lep pozdrav!

                                                          Danica Šalej, ravnateljica

zz