Vsi tisti, ki ste namero uresničili že lani in želite sredstva nameniti v šolski sklad tudi letos, vam ponovno obrazca ni potrebno oddajati.

Tisti, ki ste dohodninski zavezanci in ste v preteklosti namenili dohodnino drugemu upravičencu (organizaciji), sedaj pa želite Skladu 05 in s tem naši šoli, bo z oddano vašo zahtevo Skladu 05 prejšnja namenitev avtomatično preklicana.

Pojasnilo

Zakon o dohodnini v 142. členu predvideva, da lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine, ki se odmeri po zakonu od dohodkov, namenijo za financiranje splošnih koristnih namenov. Za splošne koristne namene po zakonu štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni – gre torej za ustanove in zavode, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, in mednje spadajo seveda tudi osnovne šole. Za zavezance je namenitev dela dohodnine brezplačna, saj ne gre za klasično donacijo.  

 Zbrana sredstva iz dohodnin staršev, ki se boste odločili za sodelovanje, se bodo zbirala na računu ustanove za družbene naložbe »Sklad 05«, ki je s sklepom Vlade RS upravičen za to dejavnost. »Sklad 05« bo zbrana sredstva nakazal v šolski sklad OŠ Frana Kranjca in sredstva bodo porabljena v skladu s Pravili delovanja šolskega sklada: financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda; tudi za dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa, nakup nadstandardne opreme, ki omogoča kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo za vse učence na šoli, ter zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

 Hvala, da tudi tako pomagate in omogočate enake možnosti vsem učencem.

Lep pozdrav!

                                                          Danica Šalej, ravnateljica

zz