»Če ljudje resnično ne bomo sodelovali, svet ne bo zmožen premagati svojih najbolj ogrožajočih izzivov, vključno z revščino, naraščajočo neenakostjo in podnebnimi spremembami. Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje teh globalnih izzivov. Potrebe po vključevanju vseh državljanov sveta v skupnih prizadevanjih za pravičnejši razvoj in mir so, če želimo udejaniti dane zaveze s podpisom Agende 2030 za trajnostni razvoj, še toliko bolj potrebne. Zadanih ciljev ne bomo dosegli, če se v reševanje izzivov ne bomo vključili vsi. Da pa lahko začnemo ukrepati, je globalne cilje in našo vlogo pri njihovem uresničevanju potrebno spoznati, to pa lahko celostno spoznamo s pomočjo globalnega učenja. Bistvenega pomena je zaščititi človekove pravice, doseči razvoj in zgraditi pravične, strpne in mirne družbe. Skozi različne dogodke v času Tedna globalnega učenja na to opozarjamo in ponujamo možnosti za aktivacijo vsakega posameznika. Svet se namreč spreminja, kaj pa mi?« (Patricija Virtič)

tgu2

V okviru našega Unesco projekta DREVO = ŽIVLJENJE vsako leto izpostavimo enega izmed globalnih ciljev trajnostnega razvoja. Letos je na vrsti 3. cilj – Zdravje in dobro počutje. V 1. in 2. razredu so spoznavali trajnostni razvoj, globalne cilje in posebno pozornost usmerili na 3. globalni cilj. V 9. razredu so učenci aktivno sodelovali v delavnici globalnega učenja znotraj knjižnično-informacijskih znanj medpredmetne povezave z biologijo.

Koordinatorica projekta: Dragica Milojević