Namen projekta je:

  • izboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave;
  • približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva;
  • izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad;
  • osveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Letos pri projektu sodeluje tudi Slovensko partnerstvo za tla, le-ti pa želijo poudariti tudi pomen tal in njihovo vlogo pri pridelavi kakovostne hrane.

Tudi letošnje leto smo pouk pričeli z zajtrkom. Ob začetku 1. šolske ure smo uživali v zajtrku, ki je vseboval kruh, maslo, med, mleko in jabolko ter prisluhnili oddaji na šolskem radiu, ki so jo pripravili naši učenci.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.