Tako so spoznavanje, da smo ljudje in vsa druga živa bitja zgrajena iz celic, spoznavali s pomočjo mikroskopiranja. Spoznali so mikroskop in se naučili rokovati z njim. Opazovali in risali so celice ter ugotavljali podobnosti in razlike med njimi.

Še posebej zanimivo za učence je učenje preko igre. Izkoristili smo tople jesenske dni in dejavnost »Igrajmo se krvni obtok« izvedli zunaj učilnice na dvorišču šole.

Učenci so s pomočjo predloge s kredami na tla narisali preprost model srca in pljuč. Razložili so delovanje krvnega obtoka in preko igre prikazali, kako se po krvi prenašata kisik in kako ogljikov dioksid ter kakšno vlogo imata pri tem srce in pljuča.

Igro lahko učenci pričnejo »v srcu«. Njihova naloga je, da iz srca prenesejo kisik v telesne celice (npr. v noge), zato visoko v zrak dvignejo rdeč kartonček, ki ponazarja kri, obogateno s »kisikom«. V telesnih celicah dvignejo v zrak moder karton z napisom »ogljikov dioksid«. Vračajo se po modri žili dovodnici nazaj v srce. Potem se podajo po pljučni odvodnici (ki je modre barve) v pljuča, tam zopet dvignejo rdeč karton, na katerem je napisano kisik in se po rdeči pljučni dovodnici vrnejo v srce. Igro oz. potovanje krvi v človeškem telesu večkrat ponovijo. Učenci so lahko na različnih delih človeškega telesa; npr. eden gre v pljuča, drugi v telo ̶ pomembno je le, da pravilno izmenjujejo kartončke v zrak in s tem ponazorijo izmenjavo kisika ter ogljikovega dioksida v krvi.

Učenci ob igri spoznajo, da niso potovali po isti »poti« in da je krvožilni sistem človeka sklenjen. Učenci so se ob igri izjemno zabavali in ob koncu ure ni bilo nikogar, ki ne bi znal uporabiti osnovne terminologije o delovanju krvnega obtoka.

Učenci so načrtovali in izvedli tudi preprosto raziskavo, s katero so ugotovili, kako se spreminjata srčni utrip in dihanje s telesnim naporom. Rezultate so vpisovali v preglednico. Naučili so se rokovati s štoparico.

Pogosto obravnavo učnih vsebin pričenjamo s tremi ključnimi vsebinskimi področji: predznanje, cilji in dosežki ali drugače povedano z vprašanji »Kaj že znam?«, »Kaj me zanima?« in »Kaj sem se naučil?«.

v1  v2

Prav tako na prvi pogled razmeroma zahtevne učne vsebine spreminjamo v enostavnejše, ki si jih je s takim načinom učenja lažje naučiti in zapomniti.

Takih dejavnosti je pri pouku naravoslovja in tehnike še mnogo (izdelava okostnjaka, vidne prevare, igra čutil ipd.), prav tako pri poučevanju in učenju na drugih predmetnih področjih.

Učitelji se zavedamo, da je ob izkušenjskem učenju – učenju z delovanjem ter s formativnim spremljanjem procesa učenja učenčevo znanje boljše in trajnejše. Namenjeno je individualni podpori in usmerjanju vsakega posameznega učenca, to pa je v letošnjem šolskem letu tudi naša prednostna naloga.

Zapisala Vlasta Prevolšek