Urnik kosil:

ob 13.00: OPB2, 2+3

ob 13.15: OPB3, 4

ob 13.30: OPB5, VV2

ob 13.45: OPB1a, 1b

Šolski prevozi domov: kot običajno, tudi kombiji.

Pouka po 5. uri ne bo, popoldanske dejavnosti za učence pa bodo kot običajno.

Cena vstopnice za predstavo in kulturno-vzgojni program je 7 evrov. Šola krije polovico stroškov predstave in programa (3,5 evrov), starši pa ostalo polovico stroškov vstopnice in avtobusni prevoz (znesek bo obračunan na položnici).

Za subvencijo plačila lahko starši oddajo vlogo (na spletni strani šole) s priloženo fotokopijo odločbe o otroškem dodatku.