Drugi pomembni datumi za starše in učence:

14. september

obisk MOS – Ulica obrti (učenci 9.r.)

9. oktober

delavnica v 9. razredu: Izbira poklica – izziv za prihodnost (OOZ Celje)

15. oktober

1. srečanje s starši in učenci (okrogla miza Izbira poklica, Rokovnik, aktualnosti)

23. oktober

TD Spoznavanje poklicev: obisk podjetja Štore Steel d.o.o.

večkrat med letom

ure PO9: informiranje, predstavitev vsebin in aktualnosti poklicne orientacije učencem

november

izpolnjevanje e-vprašalnika o poklicni poti ali vprašalnika o poklicnih namerah

do prijave

za vpis

aktivno zbiranje informacij o poklicih in šolah, vključevanje učencev v ponujene akcije predstavitev poklicev, v dneve odprtih vrat srednjih šol …

januar, februar

timski posvet (analiza poklicnih namer) oz. povezava s šolsko zdravnico in

individualno poklicno svetovanje za učence in starše (poklicni nasveti) v šoli

februar

2. srečanje s starši (informativni dnevi, Razpis za vpis, vpisni postopek, IPS, štipendije)

do 22. marca

odločitev učencev za srednjo šolo in do 29.3. izpolnjevanje prijave za vpis (v šoli)

do 23. aprila

posvetovanje in/ali sporočilo v svetovalno službo o prenosih prijav na druge SŠ

po 29. maju

odločanje učencev za rezervne šole (v primeru omejitve vpisa na izbrani šoli)

do 14. junija

nadarjeni učenci: izpolnjevanje Poročila učenca za nadaljevanje dela nadarjenih v SŠ