Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2019/20

datum, rok

aktivnost

izvajalci

15. in 16.2.

informativna dneva v srednjih šolah za učence in starše

do 14.2.

objava Razpisa za vpis in seznanjanje učencev z njim - internet

MIZŠ, šola

do 4.3.

prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti (umetn.gimn. …) in pošiljanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimn.(š)

SŠ, učenci

11.-23.3.

preizkusi posebnih nadarjenosti učencev na določenih SŠ (po razpisu) in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š)

do 27.3.

posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š) na SŠ

SŠ, učenci

do 2.4.

prijavljanje učencev za vpis v SŠ

učenci, šola

8.4.

javna objava številčnega stanja prijav na SŠ – internet

MIZŠ

do 23.4.

morebitni prenosi prijav za vpis na drugo SŠ

7., 9., 13.5.

nacionalno preverjanje znanja iz MAT, SLO in DKE

šola

do 22.5.

javna objava omejitev vpisa (internet) in do 29.5. obveščanje učencev

MIZŠ, šola, SŠ

14.6.

razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ

šola

18.-21.6.

izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev brez OV

do 21.6.

objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah z omejitvijo vpisa - internet

SŠ z OV

do 26.6.

prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

SŠ z OV

do 28.6.

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

SŠ z OV

do 2.7.

vpis uspešnih kandidatov 2. kroga

SŠ z OV

do 3.7.

objava preostalih prostih mest na srednjih šolah (za učence s popravnimi izpiti ali za neuspešne v 2. krogu)

MIZŠ

do 30.8.

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta