Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO=ŽIVLJENJE v desetletju zbliževanja kultur (2013–2022) povezuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni identiteti in spoštovanjem drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega načina življenja.

25. septembra 2015 je bila na vrhu OZN soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.

Projekt DREVO=ŽIVLJENJE je zasnovan interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali druge oblike šolskega dela (interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, šolske projekte, projektne dneve …). Lahko ga izvajate z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.) in jim prilagajate cilje, vsebine, zahtevnost itd.

 

Tema šolskega leta 2018/19: 3. globalni cilj – ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

 

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 3. globalnemu cilju – ZDRAVJU IN DOBREMU POČUTJU. Želimo, da učenci razumejo pomen zdravja za kvalitetno življenje ter spodbujajo dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. Učence bomo ozaveščali o pomenu tako telesnega kot duševnega zdravja. Spodbudili jih bomo, da bodo poiskali načine, kako živeti čim bolj zdravo in širiti ta pozitiven odnos v svoje okolje.

 

 

Vsebinski potek projekta

 

  1. Učence seznanimo z izbrano temo in jih usmerjamo k razmišljanju o lastnem doživljanju zdravega načina življenja, o skrbi za fizično aktivnost vsakega posameznika ter pomembnostjo dobrega počutja, družbene sprejetosti in intergracije. Za uvodno motivacijo si lahko izberemo ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo ipd.
  1. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti) na izbrano temo. V zaključku je zelo priporočljiva razprava in s tem možnost izražanja učenčevih lastnih pogledov, razmišljanj, argumentov.
  1. Skupina učencev, oddelek ali posamezni učenci bodo izdelali igralno kocko, ki jo bodo opremili s svojimi idejami o različnih gibalnih nalogah, ki bodo k boljšemu fizičnemu ali psihičnemu počutju. Izbor tipa nalog je prepuščen torej vaši presoji in domišljiji.
  1. Kocka naj bo nekoliko večja (20 cm x 20 cm) in narejena iz trpežnega materiala, primerna za vsakodnevno uporabo. Predlagamo, da jo izdelate tako, da bo nudila možnost spreminjanja tipov nalog glede na potrebe skupine. Kocko bi nato lahko uporabljali skozi celo šolsko leto kot del pouka ali drugih oblik dela, ko učencem pade koncentracija in potrebujejo trenutek sprostitve.
  1. Nekaj primerov izdelanih kock oz. najmanj eno kocko pošljete po pošti na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE najkasneje do aprila 2019. Prav tako do tega datuma pošljete tudi evalvacijska poročila, ki jih lahko pošljete po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
  1. Zelo zaželeno je, da projekt aktualiziramo s humanitarno akcijo zbiranja hrane. Aktivnost objavimo na svoji spletni strani, naslov povezave pa pošljemo po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  1. Projekt bomo zaokrožili v znak obeležitve maja, svetovnega dneva kulturne raznolikosti za dialog in razvoj z zaključnim srečanjem.
  1. Rok prijave je 26.10. 2018.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri spodbujanju učencev k zdravemu načinu življenja, ustvarjanju, raziskovanju, druženju …

 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

  Ravnateljica: Danica Šalej

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda