Obvestilo o vpogledih v NPZ 6.razred 2018/19

 Od torka, 5.6., do četrtka, 7.6.2018, bodo možni vpogledi v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ. Učenci (skupaj s starši) lahko do njih dostopate preko računalnika s šifro, ki ste jo prejeli prvi dan NPZ (listek z nalepljeno šifro). V šoli boste učenci opravili vpoglede z učitelji večinoma pri rednih urah pouka.

Dostop do ovrednotenih preizkusov za starše je možen tudi v šoli:

v sredo od 13.15 do 14.00.

Starši, ki želijo opraviti vpogled v šoli, naj o svojem prihodu predhodno po telefonu (428 56 16) obvestijo pomočnico ravnateljice.

                                                                                                              Marina H. Tanko,

                                                                                                              namestnica ravnateljice za izvedbo NPZ

Obvestilo o vpogledih v NPZ 9. razred 

Od torka, 29.5., do četrtka, 31.5.2018, bodo možni vpogledi v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ. Učenci (skupaj s starši) lahko do njih dostopate preko računalnika s šifro, ki ste jo prejeli prvi dan NPZ (listek z nalepljeno šifro). V šoli boste učenci opravili vpoglede z učitelji večinoma pri rednih urah pouka. 

Dostop do ovrednotenih preizkusov za starše je možen tudi v šoli:

v torek in sredo od 13.15 do 14.00.

Starši, ki želijo opraviti vpogled v šoli, naj o svojem prihodu predhodno po telefonu (428 56 16) obvestijo pomočnico ravnateljice.

  Marina H. Tanko,

    namestnica ravnateljice za izvedbo NPZ