OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019/20

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

ELEKTROTEHNIKA

LIKOVNO SNOVANJE 1,2,3

NEMŠČINA 1,2,3

OBDELAVA GRADIV - LES

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO

RETORIKA

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

TURISTIČNA VZGOJA

VERSTVA IN ETIKA 1,2,3

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO (RAD)

 

NEBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019/20

 SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

NIP ANGLEŠČINA - 1.r. (N1A)

 NIP NEMŠČINA za 2. in 3. triado (N2N)

 NIP RAČUNALNIŠTVO 4., 5., 6. razred (NRA)

NIP ŠPORT 4., 5., 6. razred (NŠP)

 

 


NAMESTI ADOBE READER: