Mnenja naših učencev:

Ko smo imeli šport. Ko smo brali pravljico. Ko smo delali plakate. To mi je bilo najbolj všeč.

Mila, 1. b

Danes mi je bilo najboljše, ko smo bili na športni.

Kristina, 1. b

Najbolj všeč mi je bila športna in ko smo jedli malico in brali pravljico.

Tina, 1. b

Ta dan mi je bil všeč, ker smo veliko ustvarjali.

Kaja, 3. a

Všeč mi je bilo, ker smo govorili same lepe stvari drug o drugem.

Mila, 3. a

Všeč mi je bilo, ker smo ustvarjali, pisali v knjižice svoja mnenja o sošolcih. Bilo je zabavno.

Tjan, 3. a

Všeč mi je bilo, ker smo imeli zunaj športno.

Nino, 3. a

Bilo je zelo poučno.

Loti, 3. a

Ta dan mi je bil zelo všeč, ampak ne bi smel biti v soboto.

Svit, 3. a

Danes mi je bilo najbolj všeč, ko smo šli na igrišče na poligon. Igrali smo se raze igre. V razredu smo si pisali lepe misli.

Laura Deželak Čater, 3. b

Danes smo bili na igrišču. Ogledali smo si predstavitev o zelenjavi. Igrali smo se tihi telefon. Pisali smo misli drug o drugem.

Nuša in Zoja, 3. b

Danes mi je bilo najbolj všeč, ko smo bili na igrišču in smo imeli poligon. Pred malico smo šli v avlo, kjer nam je gospod razlagal o rastlinah. Tam smo se vsi nekaj naučili.

Manca Čavš, 3. b

Všeč nam je bilo veliko gibanja, sadni zajtrk, učenje o zelenjavi, učenje o odgovornosti in predanosti ter da ni zvonil zvonec.

Učenke in učenci 4. a

Na začetku dneva smo začeli z okusnim sadnim zajtrkom, ki so nam ga pripravila kuharice. Nato smo spoznavali 8 krogov odličnosti, natančneje ˝Napake vodijo k uspehu˝. Prinesli smo svoje stole in jih postavili v krog, ter smo se z učiteljico pogovarjali o naši samopodobi, ter o drugih duševnih znanjih. Po končanem pogovoru smo prinesli malico ter pojedli obilen in okusen obrok. Nato smo se preoblekli ter odšli v telovadnico naše šole. Tam nas je pričakala prijazna učiteljica vadbe ter nam pokazala nekaj vadb, pri katerih smo utrjevali svoje telesne sposobnosti. Te vadbe smo nato vsako posebej delali 45 sekund. To je bilo zelo naporno, zato smo utrujeni odšli v naš razred ter se pogovorili s Teo Štefančič o naših mnenjih in samopodobi. 5. uro smo morali narediti plakat na temo ˝Napake vodijo k uspehu˝. To je bil uspešen zaključek dneva, kjer smo se veliko naučili.

Gašper Koprivc, 7. a