3.a in b na plavalnem tečaju: uspešni plavalci, rahlo utrujeni in nasmejani.