PPT predstavitev projekta

UNESCO ASP

Naša šola je že 17 let ena izmed 7900 izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 176 državah sveta. Ponosni smo na mednarodni status Pridruženih Unesco šol (Unesco ASPnet), ker je to za nas dosežek in priznanje dolgoletnega dela Unesco poslanstva. Unescove ideje in teme so vpete v življenje in delo šole:

1.       Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju

2.       Izobraževanje za trajnostni razvoj

3.       Mir in človekove pravice

4.       Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo otroke in mladino pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

1.       Učiti se, da bi vedeli.

2.       Učiti se, da bi znali delati.

3.       Učiti se biti.

4.       Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Letos sodelujemo v naslednjih Unescovih projektih:

•        Dobre vesti iz naše šole in našega mesta (M. Rokavec)

•        3. Unesco ASP tek mladih (J. Đaković)

•        Pletemo niti mreže  z glasbo (J. Đaković)

•        Eno Tree Planting (A. Mlinarič)

•        Unesco vrtički (M. Štor)

•        Menjaj branje in sanje (A. Žekar)

•        Učenec poučuje (D. Čobec)

•        Moder stol – nekdo misli nate (K. Krbavac)

•        Veselje do znanosti (B. Petan)

•        Tabor ustvarjalcev Dobrih vesti (M. Rokavec)

Že vrsto let na naši šoli razvijamo in izvajamo mnoge projekte. Najstarejši je Unesco dan, ki se bo v obliki projektnega dne odvijal 20. novembra, na mednarodni dan otrokovih pravic. K sodelovanju smo povabili tudi izvajalce zanimivih delavnic nevladnih organizacij in društev.

Koordinatorica: Dragica Milojević


 

Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik

 


Mednarodni projekt DREVO = ŽIVLJENJE

Generalna skupščina Združenih narodov je obdobje 2013–2022 razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur. Unesco bo spodbujal socialno vključenost in medkulturni dialog s ciljem, da izboljša svetovno globalno razumevanje.

Projekt DREVO = ŽIVLJENJE smo razvijali v preteklem Unescovem desetletju izobraževanja za trajnostni razvoj in z njim nadaljujemo pravzaprav z enakimi cilji, čeprav z večjim poudarkom na vrednotah strpnosti. Uvajamo tudi nov pristop globalnega učenja, ki učenca postavlja v aktivnejši položaj tako, da razmišlja, povezuje, sklepa na osnovi lastnih izkušenj, znanja in samostojnega razmišljanja o svetu. Letošnja tema Mi, med seboj ima namen, da k sodelovanju pritegne čim več mladih in njihovih mentorjev tako po Sloveniji kot izven naših meja. Upajmo, da se bo krog partnerskih šol v naslednjih letih širil z indijske šole Piali Ashar Alo, s katero dobro sodelujemo že nekaj let. Projekt traja vse šolsko leto in se zaključi z druženjem na naši šoli in v Mladinskem centru Celje.

Vodja projekta: Dragica Milojević

   več >>>