• Prvi dve uri bodo imeli vsi razredi pouk po urniku;
  • 3. uro (ob 10.00) bo proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti v telovadnici;
  • 4. uro bo rajanje v razredih (zaključek po 4. uri);
  • Vsi OPB in VV bodo od začetka 5. ure (11.30) do odhoda šolskih prevozov (12.15), OPB 1-3 pa do konca po urniku. Po otroke pridete starši. Posamezni učenci 4. in 5. razreda, ki čakajo starše, se pridružijo OPB2;

Kosilo:

  • ob 11.15 za učence 1.-9. razreda, ki gredo potem takoj peš domov;
  • ob 11.30 za vozače 1.-5. razreda (po kosilu do prevoza počakajo v OPB);
  • ob 11.45 za vozače 6.-9. razreda (do kosila počakajo v VV);
  • ob 12.00 za OPB 1, 1+2;
  • ob 12.15 za OPB 2, 3;       

Odhod šolskih prevozov:

Edina vožnja: ob 12.15 (tudi kombiji);

Vse popoldanske dejavnosti za učence v šoli odpadejo.

Vsem želimo vesele, a varne novoletne počitnice.