20171211 073811

Človekove pravice so OŠ Frana Kranjca povezale kar s šestnajstimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami po Sloveniji. Skupaj smo v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE,  mladim dali možnost, da spoznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

 Učenci so se najprej seznanili s Konvencijo o otrokovih pravicah  ali z Deklaracijo človekovih pravic, nato so si izbrali eno pravico, se o njej pogovorili ter oblikovali svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Pogovarjali so se tudi o naših odgovornostih ter oblikovali stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic.

20171211 073738

Kasneje pa so učenci še likovno ustvarjali. Oblikovali so novoletno darilo, katerega so polepili s svojimi izdelki (risbami, grafiti, stripi, mislimi, željami, stališči, piktogrami …).

Projekt smo zaključili v znak obeležitve 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic. Vse izdelke smo razstavili v šoli na razstavi, odprti za širšo javnost. S simboliko daril, z željami in razmišljanji smo se tako spomnili na ljudi, ki so jim kršene človekove pravice.

Vodja projekta: Anja Kunej

20171211 073631