Zbrana sredstva iz dohodnin staršev, ki se boste odločili za sodelovanje, se bodo zbirala na računu ustanove za družbene naložbe »Sklad 05«, ki je s sklepom Vlade RS upravičen za to dejavnost.  »Sklad 05« bo zbrana sredstva nakazal v šolski sklad OŠ Frana Kranjca in sredstva bodo porabljena v skladu s Pravili delovanja šolskega sklada: financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda; tudi za dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa, nakup nadstandardne opreme, ki omogoča kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo za vse učence na šoli,  ter zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. 

V primeru, da boste namenili svoj delež dohodnine naši šoli, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki je na voljo na spletni strani šole, in ga v pisni obliki prinesete v tajništvo šole. Gre seveda za povsem prostovoljno odločitev. Izpolnitev obrazca je enostavna, saj morate vpisati samo osnovne podatke in se podpisati. Obrazec lahko dobite v pisni obliki v šoli (tajništvo, svetovalna služba) in ga lahko pri nas tudi izpolnite. Rok za oddajo vaše zahteve je 20. 12. 2017.

Za sodelovanje v omenjeni pobudi se bomo odločili tudi zaposleni na šoli, saj se nam zdi zelo koristno in solidarno, da del svoje dohodnine namenimo neposredno za potrebe naših učencev. 

 

V primeru, da se boste odzvali in del svoje dohodnine namenili za potrebe učencev naše šole, se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Lep pozdrav!

NATISNI OBRAZEC...

vzorec

 

Danica Šalej,

 ravnateljica