CILJI:

  • ü uporabiti uspešne metode/pristope poučevanja, učenja in medsebojnega sodelovanja pri pouku in drugih dejavnostih
  • ü narediti pouk še bolj zanimiv, pester in dinamičen,
  • ü omogočiti aktivnost učencev v procesu poučevanja in učenja,
  • ü diseminacija (razširjanje rezultatov).

PREDLOGI METOD, PRISTOPOV:

MOTIVACIJSKE/DIDAKTIČNE IGRE 

(PRAVI BALON, KDO SEM, ICON POET, STORRY QUBES, DETEKTIV

DIGITALNA ZGODBA (PHOTO STORY3)

OPIS SLIKE/delo v paru  (kaj se je zgodilo PREJ, KAJ ZA TEM)

PRIPRAVA IN IZVEDBA DELAVNICE (npr. POTOVANJE S ČUTILI ipd.)

UČENJE/POUK NA PROSTEM,OKOLJSKE AKTIVNOSTI (dejavnosti, ki bi lahko potekale v učilnici, a jih  izvajamo zunaj na prostem (npr. usvajanje novih znanj, ponavljanje in utrjevanje  učne snovi iz katerega koli predmeta, ki pa ni vezana na naravno okolje.

TEAMBUILDING IGRICE (IGRE Z ŽOGO/KLICANJE IMEN, VRSTNI RED UČENCEV, SKUPINSKO OBRAČANJE DEKE/PODLOGE, ČLOVEŠKA GOSENICA ipd.).

UMETNOSTI V NARAVI (ustvarjanje motivov z materiali z narave, iskanje motivov in fotografiranje v naravi).

GOZDNA DIDAKTIKA (Pouk na prostem in v drevesni hišici v povezavi z Zavodom za gozdove, OE Celje).

VLJUDNO VABLJENI TUDI NA OGLED RAZSTAVE,  KI JO SPROTI DOPOLNJUJEMO S FOTOGRAFIJAMI, KI NASTAJAJO PRI NAŠEM DELU.  

Koordinatorica  projekta Vlasta Prevolšek

PROJEKTNI TIM: Nevenka Brežnik, Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak