Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2018/19

datum, rok

aktivnost

izvajalci

9. in 10.2.

informativna dneva v srednjih šolah za učence in starše

do 23.2.

objava Razpisa za vpis in seznanjanje učencev z njim - internet

MIZŠ, šola

do 5.3.

prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti (umetn.gimn. …) in pošiljanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimn.(š)

SŠ, učenci

12.-24.3.

preizkusi posebnih nadarjenosti učencev na določenih SŠ (po razpisu) in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š)

do 29.3.

posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š) na SŠ

SŠ, učenci

do 5.4.

prijavljanje učencev za vpis v SŠ

učenci, šola

10.4.

javna objava številčnega stanja prijav na SŠ – internet

MIZŠ

do 25.4.

morebitni prenosi prijav za vpis na drugo SŠ

4., 7., 9.5.

nacionalno preverjanje znanja iz MAT, SLO in TJA

šola

do 31.5.

javna objava omejitev vpisa (internet) in do 6.6. obveščanje učencev

MIZŠ, šola, SŠ

15.6.

razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ

šola

19.-22.6.

izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev brez OV

do 22.6.

objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah z omejitvijo vpisa - internet

SŠ z OV

do 27.6.

prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

SŠ z OV

29.6.

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

SŠ z OV

do 5.7.

vpis uspešnih kandidatov 2. kroga

SŠ z OV

do 6.7.

objava preostalih prostih mest na srednjih šolah (za učence s popravnimi izpiti ali za neuspešne v 2. krogu)

MIZŠ

do 31.8.

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Drugi pomembni datumi za starše in učence:

14. september

obisk MOS – Ulica obrti (učenci 9.r.)

16. oktober

1. srečanje s starši (Izbira poklica, Rokovnik, aktualnosti)

17. oktober

delavnica v 9. razredu: Izbira poklica – izziv za prihodnost (OOZ Celje)

večkrat med letom

ure PO9: informiranje, predstavitev vsebin in aktualnosti poklicne orientacije učencem

november

izpolnjevanje e-vprašalnika o poklicni poti ali vprašalnika o poklicnih namerah

do prijave

za vpis

aktivno zbiranje informacij o poklicih in šolah, vključevanje učencev v ponujene akcije predstavitev poklicev, v dneve odprtih vrat srednjih šol …

januar, februar

timski posvet (analiza poklicnih namer) oz. povezava s šolsko zdravnico in

individualno poklicno svetovanje za učence in starše (poklicni nasveti) v šoli

februar

2. srečanje s starši (informativni dnevi, Razpis za vpis, vpisni postopek, IPS, štipendije)

do 23. marca

odločitev učencev za srednjo šolo in izpolnjevanje prijave za vpis (v šoli)

19. april 2018

TD Spoznavanje poklicev – obisk podjetja

do 25. aprila

posvetovanje in/ali sporočilo v svetovalno službo o morebitnih prenosih prijav na druge SŠ

po 6. juniju

odločitev učencev za rezervne šole (v primeru omejitve vpisa na izbrani šoli)

do 15. junija

nadarjeni učenci: izpolnjevanje Poročila učenca za nadaljevanje dela nadarjenih v SŠ

Povezave:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

http://www.mojaizbira.si/

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

http://www.sklad-kadri.si

http://filternet.si/