Od 23. do 30. septembra 2017 po vsej Sloveniji potekajo različne prireditve in dejavnosti v okviru tedna kulturne dediščine. Tudi naša šola se je vključila v dogajanje s svojim projektom UNESCO dan. V sredo, 27. 9. 2017, bomo tako izvedli UNESCOkulturni danz naslovomMOJE MESTO SKRIVNOSTIŠEPETA. Učitelji in zunanji sodelavci bomo pripravili učne delavnice, v katerih bodo učenci aktivno sodelovali ter spoznavali  kulturno dediščino našega mesta, ki je izredno bogata.Organizacija kulturnega dne

  • Pričetek ob 8.00 uri. Jutranji šolski avtobusi bodo vozili kot običajno. Jutranje varstvo bo.
  • Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik in v njem material, ki ga bodo potrebovali v delavnicah.
  • Malico dobijo v šoli. Kosilo bo, po potrebi ga zjutraj odjavite – kot običajno.
  • Podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. Razreda, bo po urniku kot običajno. Po učence iz OPB 1-3 pridete starši.
  • OPB 4 in 5 ter VV bodo samo do odhoda šolskih prevozov. Učenci gredo skupaj z učitelji na kosilo.
  • Odhod edinega šolskega prevoza (avtobusi in kombiji) domov bo ob 13.00.
  • Popoldanske obšolske dejavnosti do 16.00 odpadejo.

Stroške delavnic boste poravnali preko mesečne položnice.

Vodja Unesco dneva

Klavdija Krbavac