SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2017 /18

us17

Ministrstvo bo tudi  tokrat zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učenke in učence od 1. do 9. razreda. Novost je sprememba financiranja, in sicer ministrstvo za vsakega učenca od. 2. do 9. razreda prispeva 5 EUR na učenca, za učence 1. razreda pa za nakup šolskih gradi (vključno z delovnimi zvezki in učbeniki) 30 EUR na učenca.

Žal pa se že nekaj let ubadamo s pomanjkanjem finančnih sredstev, zato učbeniškega sklada ne moremo v celoti obnoviti tako kot bi si želeli.

Starši tudi v letošnjem šolskem letu  PISNO  SOGLAŠATE o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po razredih. ki smo jih za učinkovito delo  priporočali in izbrali učitelji v strokovnih aktivih.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo učitelji v strokovnih aktivih temeljito proučili  izbor učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv.

Upoštevali smo zakonodajo, priporočila ministrstva, Katalog učbenikov 2016/17, mnenje staršev, težo šolskih torbic  ter strokovno mnenje učiteljev (tima):

  • učna gradiva so sodobno zasnovana,
  • omogočajo ob ustreznem vodenju učitelja usvajanje učne snovi na višji taksonomski ravni,
  • razvijajo bralno pismenost,
  • nudijo  več  nalog  za ponavljanje in utrjevanje učne snovi,
  • ponujajo učencu in učitelju zanimiva dodatna   interaktivna gradiva.

Vaši otroci bodo v teh dneh prinesli domov sezname o nakupu šolskih potrebščin (delovni zvezki, ostale šolske potrebščine in učbeniki), ki jih lahko starši nabavite po vaši želji in presoji pri različnih ponudnikih.

NAROČILNICO ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA PA VRNITE NAZAJ V ŠOLO SVOJEMU  RAZREDNIKU.

PROSIM, UPOŠTEVAJTE DATUM!!!

Pri izbiri učbenikov  si pridržujemo pravico do spremembe izbora, ker smo

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2017 /18.