Letošnje šolsko leto sodelujemo v projektu »Star papir zbiram, prijatelja podpiram«. S tem projektom mlade, mlajše in najmlajše spodbujamo in ozaveščamo, da z aktivnim zbiranjem starega papirja pomagajo svojim vrstnikom, hkrati pa skrbijo za čistejše okolje, za ohranjanje naravnih virov ter izražajo socialni čut, solidarnost in dobrodelnost. 

10% prihodkov od zbranega starega papirja bo družba Dinos nakazala na transakcijski račun Fundacije PISMO SRCA za zagotavljanje štipendij.

Zato bo ta dan potekala CELODNEVNA AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA TUDI ZA STARŠE IN KRAJANE. Zbiralnik papirja bo postavljen pred šolo od 8. do 17. ure.

Z zbiranjem starega papirja boste torej prispevali v šolski sklad in hkrati pomagali socialno ogroženim mladim do štipendij.

str 

Lep Ekopozdrav!

                                                                                               Mentorica Ekošole

                                                                                                  Mateja Štor