Predvsem zjutraj, pa tudi ob odhodu otrok domov, še vedno nastaja na dovoznih cestah, na parkirišču in pri garaži pred šolo izredna gneča. Varnost otrok, ki hodijo po teh površinah, je zato vsak dan na novo zelo ogrožena.

Vas, starše, redno, vsaj na vsakem skupnem roditeljskem sestanku opozarjamo, da lahko do šole vozite le prvošolce. Za starejše otroke je, predvsem zaradi varnosti, organiziran šolski prevoz. Torej jih v šolo ne vozite individualno z avtomobili. V nujnih oz. izrednih primerih jih odložite na AP za Petrolom ali pred trgovino na Polulah, od koder gredo peš do šole.

Odgovornost za varnost otrok je skupna in resnično velika, zato vas ponovno pozivamo, da spoštujete in dosledno upoštevate to opozorilo.

Hvala v imenu vaših otrok, naših učencev.

Danica Šalej,

ravnateljica