Pred prvomajskimi počitnicami smo se vključili v projekt s pobudo brezmesnih prehranjevalnih dni ...