Spoštovani starši!

Želeli bi vas obvestiti, da so bili učenci 4. a in 4. b razreda izbrani za sodelovanje v mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS 2016, ki preverja bralno pismenost v več kot 50 državah po svetu. Raziskava bo na šoli potekala v mesecu aprilu in maju in je popolnoma anonimna. Učenci in učenke v izbranih oddelkih bodo reševali bralne naloge (prebirali besedila in odgovarjali na vprašanja o teh besedilih) ter izpolnjevali vprašalnik o svojih izkušnjah pri učenju branja. Vprašalnik o tem pa posredujemo tudi vam in vas prosimo, da ga rešite. Vprašalnik vstavite v kuverto in jo zalepite.  Več informacij o raziskavi si lahko preberete v priloženi zloženki.

Lepo vas pozdravljam,

Nataša Meštrov