Vodja programa je učence najprej poučil o kulturnem vedenju v prometnem okolju, o pravilih in nalogah oz. dolžnostih, ki jih moramo upoštevati kot udeleženci v cestnem prometu. V praktičnem delu pa so postali vozniki mini avtomobilov z bencinskimi motorji.Tako so doživljali dogodke na cesti, kot jih zaznavajo vozniki v prometu. Mladi vozniki so spoznali, kako jih na cesti vidi voznik, kako težko je pravočasno ustaviti, kako pomemben je varnostni pas, predvsem pa, da se voznik, kljub previdnosti, včasih ne more pravočasno odzvati, če se pešec neprevidno in nepričakovano vključi v promet.