Tudi v letošnjem šolskem letu smo učitelji v strokovnih aktivih temeljito proučili  izbor učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv.

Upoštevali smo zakonodajo, priporočila ministrstva, Katalog učbenikov 2015/16, mnenje staršev, težo šolskih torbic  ter strokovno mnenje učiteljev (tima):

ü  učna gradiva so sodobno zasnovana,

ü  omogočajo ob ustreznem vodenju učitelja usvajanje učne snovi na višji taksonomski ravni,

ü  razvijajo bralno pismenost,

ü  nudijo  več časa (oz. nalog) za ponavljanje in utrjevanje učne snovi,

ü  ponujajo učencu in učitelju zanimiva dodatna   interaktivna gradiva.

Izbor delovnih zvezkov ostane takšen kot je, pri izbiri učbenikov pa si pridržujemo pravico do spremembe izbora, ker smo odvisni od finančnih sredstev ministrstva.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN.

Do novega šolskega leta vam želimo prijetne, varne in brezskrbne počitnice!