»Globalno izobraževanje je izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja zato, da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse. Globalno izobraževanje pomeni, da vključuje izobraževanje za razvoj, izobraževanje za človekove pravice, izobraževanje za trajnost, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje; kar predstavlja globalno razsežnost izobraževanja za državljanstvo.«

Letos nas je povezovala projektna tema Mi, med seboj. Mladi so razmišljali o raznolikosti kultur, se poglobili v vzroke stereotipov, diskriminacij, predsodkov. V razpravah so dobili možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj, argumentov.  Z novimi spoznanji v obliki napisov, slik ali kombinaciji obojega, smo »reciklirali« stare majice v nove. Čutili smo se povezane med seboj – s sošolci, prijatelji, v našem vsakdanjem okolju … v svojih novih mislih, prepričanjih, spoznanjih, pa smo začutili povezanost z ljudmi na drugih koncih sveta.

Mladi se povezujejo po svetu na različne načine. Connecting Cultures je partnerstvo, ki s pripovedovanjem lastnih zgodb povezuje mlade zahodnega sveta z arabskim svetom v petdnevnem potovanju po puščavi v Omanu. Mladinska platforma Slovenske nacionalne komisije za Unesco je letos podprla Tamaro, ki se je udeležila te priložnosti medkulturnega dialoga. Svojo izkušnjo nam je predstavila na zaključku projekta, ki je bil 4. 6. 2015. Udeležili so se ga gostje iz petih sodelujočih šol in dve Unesco glasnici Unesco središča Celje. Po otvoritvi razstave v avli šole, smo se družili v Mladinskem centru Celje s sodelovanjem v delavnici Sirija in pogostitvijo v kavarni.

Koordinatorica Dragica Milojević