Najprej so učencem predstavili urad, nato pa sta sledili zelo zanimivi predavanji z naslovom Merjenja v športu in Radioaktivnost v vsakdanjem življenju. Učenci so si nato ogledali laboratorij za analizo zlata in srebra in tudi potek analiz in žigosanja izdelkov iz zlata in srebra. Sledila je še delavnica v laboratoriju za volumsko analizo, kjer so učenci preizkusili svojo natančnost.

Učiteljica Barbara Petan