V uvodnem predavanju smo spoznali, kaj so nitrati in kakšen je njihov vpliv na zdravje človeka ter problematiko pretirane rabe sladkorja. V nadaljevanju smo v laboratoriju analizirali različne vzorce zelenjave in preverjali vsebnost nitratov, v pijačah pa vsebnost sladkorja.

Učiteljica Barbara Petan