Vpis bo potekal na vseh osnovnih šolah Mestne občine Celje v:

•          ponedeljek, 2. februarja 2015,

•          torek, 3. februarja 2015,

•          sredo, 4. februarja 2015, in

•          četrtek, 5. februarja 2015.

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13)  je vpis obvezen za otroke, rojene leta 2009.

Starši obvezno vpišete otroka v osnovno šolo, ki je določena s šolskim okolišem, v katerem prebivate.

K vpisu prinesite na vpogled identifikacijski dokument otroka (rojstni list, osebno izkaznico, potni list).

Osnovna šola Frana Kranjca, I. osnovna šola Celje, II. osnovna šola Celje, III. osnovna šola Celje, IV. osnovna šola Celje, Osnovna šola Frana Roša, Osnovna šola Hudinja, Osnovna šola Lava, Osnovna šola Ljubečna