Aktualno

SEMINAR: Get up with Natural Sciences!

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 16 Oktober 2017
 • Zadetkov: 72

Datum: 9.5.–13.5.2017

Kraj seminarja: Joensuu, Finska

Sem učiteljica razrednega pouka, ki že dobri dve desetletji poučuje zvedave petošolce. Na začetku poklicne poti sem se udeležila obširnega izobraževanja Tempus – začetno naravoslovje, kar me je kot učiteljico navdalo z velikim interesom za poučevanje naravoslovja. Razumeti naravo, jo spoznavati in jo doživeti v vsej njeni veličini, je ideja, s katero sem se skozi leta poučevanja pogosto ukvarjala tudi osebno. Novi pristopi k poučevanju naravoslovja so mi odprli nove poti. Navduševalo me je dejstvo, da otroci radi sodelujejo pri pouku in imajo ta predmet radi. Pri naravoslovju ni nikoli dolgčas. Pri naravoslovju vsak zna kaj zanimivega povedati. Ravno lastne izkušnje in predznanje so osnova, na katerih se postavljajo trdni temelji naravoslovnih znanosti.

Skozi leta sem iskala nove poti, kako naravoslovne znanosti približati otrokom v nižjih razredih osnovne šole in jih umestiti v šolski kurikul.  V pouk in delo z nadarjenimi sem vključevala nove vsebine, z željo, da bi učence prevzele. Rada vidim, da se učenci čudijo nad stvaritvami narave in si želijo razumeti, kako narava deluje.

Tako ni naključje, da sem v okviru projekta Erasmus+, učna mobilnost posameznikov, poiskala izobraževanje, za katerega sem že po naslovu vedela, da mi je pisan na kožo – GET UP WITH NATURAL SCIENCES.

Dodana vrednost k obetavnemu naslovu pa je bilo še dejstvo, da bom na izobraževanje morala na Finsko, torej v  državo, ki ima enega najboljših šolskih sistemov na svetu.

Kmalu so me organizatorji obvestili, da je prijavljeni 34 obiskovalcev iz kar dvanajstih držav. Veselila sem se svojega prvega izobraževanja v tujini. Odprta za nova spoznanja, nove ideje in doživetja, sem se 8. maja odpravila na pot v oddaljeni Joensuu, ki leži  približno 400 kilometrov od Helsinkov, oz. kraj, ki je kakšnih 60 kilometrov oddaljen od ruske meje.

Po začetnih zapletih z izgubljeno prtljago in namestitvijo v bližnjem hostlu (cene hotelov so previsoke), sem se v sobi pripravljala na uvodno srečanje.

Po kratkem uvodu, v katerem smo spoznali opevani finski šolski sistem, spoznali nekaj podatkov o Finski in ovrgli nekaj mitov o Fincih, smo komaj našli čas, da smo si ogledali stavbo srednje šole. Moderne učilnice z vso tehnologijo, ki jo učitelj potrebuje za kvalitetno delo, veliko prostorov, kjer se lahko dijaki spočijejo, se družijo, berejo, igrajo na inštrumente ali pa prosti čas izkoristijo za gibanje v fitnesu, so nas povsem očarale. Oblazinjeno pohištvo modernih barv in oblik, v jedilnici pa na vsaki mizi sveže cvetje. Ko smo izvedeli, da imajo vsi otroci na Finskem prehrano brezplačno, je bilo vse skupaj videti še lepše.

Še isti dan smo se udeleženci združili v štiri delovne skupine: kemiki, biologi, fiziki in učitelji razrednega pouka. Drug drugemu smo predstavili eksperiment, ki smo ga pripravili doma in ga radi vključujemo v pouk. Ker me zanima vreme, sem za udeležence pripravila poskus ZAKAJ PIHA VETER. Po vseh videnih poskusih, pa je sledilo res pravo presenečenje. Izvedeli smo, da bo vsaka skupina pripravila svojo delavnico na največjem dogodku v kraju, Scifestu.

Joensuu vsako leto pripravi dvodnevi Scifest (Znanstival).  V Areni, ki je v Joensuu največji objekt, se predstavi preko 1000 razstavljalcev s področja naravoslovnih in drugih znanosti. 

Priprava delavnic je potekala ves drugi dan našega obiska.

n1

Skupine smo delale s polno paro. Udeleženci seminarja iz 12 različnih držav, smo postali sodelavci. Nihče med nami se ni ubadal z znanjem tujega jezika. Postavljeni smo bili pred problem oz. izziv. In ker nas je preganjal čas, so naše ideje v skupinah dobesedno bruhale. Izbrati najboljšo idejo, kaj za delavnico pripraviti in narediti vse potrebno, da bo delavnica do četrtka zjutraj pripravljena.

V moji skupini je bilo 7 članov. Učitelji smo prihajali iz petih držav in sicer iz Portugalske, Španije, Belgije, Romunije in Slovenije. Pripravili smo delavnico TRAVELLING THROUGH THE SENCES (Potovanje skozi čutila).

Naša delavnica je bila namenjena najmlajšim obiskovalcem. Na petih postajah je otrok preizkusil svoj voh, vid, sluh, tip in okus. Za obiskovalce smo pripravili tudi mini potne liste, v katerih je naš obiskovalec zbiral nalepke, ko je določeno nalogo uspešno opravil. V skupini smo si razdelili delo – priprava plakata, ki bo mimoidoče privabil v delavnice, priprava postaj, potnih listov, seznam materiala, ki ga potrebujemo na določeni postaji … dela je bilo toliko, da ta dan ni bilo časa za kosilo, saj je moralo biti vse pripravljeno za naslednji dan.

V četrtek, ob 9. uri zjutraj, je bila otvoritev Scifesta. Ko sem prihajala do Arene, sem srečevala skupine otrok, ki so s svojimi učitelji v zglednih kolonah hodili proti razstavišču. Vsi razstavljalci smo raje prišli nekoliko prej, da smo preverili, ali je naš prostor takšen, kot smo ga pripravili prejšnji dan.

n2

Utrinek iz Scifesta 2017

Mnogi udeleženci tega izobraževanja so se spraševali, kakšen seminar neki je to, kdaj bomo od Fincev dobili kakšne napotke, kako poučevati, da bodo naši učenci dosegali takšne rezultate kot njihovi. Ob otvoritvi dogodka, za katerega smo pripravili naše delavnice, mi je postalo jasno, da ne gre na tem izobraževanju za pridobivanje napotkov, ampak za pridobivanje izkušenj.

Ves četrtek in petek, sem s svojimi člani delavnice delala s stotinami otrok, ki so obiskali našo delavnico. Vodili smo jih od poskusa do poskusa, se z njimi pogovarjali, jih spodbujali pri delu, jih nagrajevali. Nepopisno lepo je bilo naslednji dan srečevati otroke, ki so prišli v našo delavnico še enkrat. S seboj so tokrat pripeljali še svoje prijatelje.

n4

Ko sem se zvečer vračala proti svoji sobi v hostlu, sem bila srečna za tovrstno izkušnjo. Čeprav od izobraževanja na Finskem nisem imela posebnih pričakovanj, je izobraževanje Get up with Natural Sciences! preseglo vse, kar bi si lahko želela. Žal mi je le, da nisem uspela obiskati več drugih razstavljavcev Scifesta, saj je bilo res veliko zanimivega za videt.

n3

Priznanje ob zaključku izobraževanja.

Vključevanje tovrstnih idej v pouk, v delo šole ali pa celo podoben sejem znanosti pripraviti v domačem kraju, vse to nas čaka v prihodnjem letu.

Nova spoznanja, prijateljstva in zavedanje, da zmoreš, da delaš dobro in prav, pa je tisto, kar je vsakemu učitelju, ki ima izkušnjo z mednarodnim projektom, odlična popotnica za naprej.

Nevenka Brežnik

Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2018/19

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 16 Oktober 2017
 • Zadetkov: 75

Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2018/19

datum, rok

aktivnost

izvajalci

9. in 10.2.

informativna dneva v srednjih šolah za učence in starše

do 23.2.

objava Razpisa za vpis in seznanjanje učencev z njim - internet

MIZŠ, šola

do 5.3.

prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti (umetn.gimn. …) in pošiljanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimn.(š)

SŠ, učenci

12.-24.3.

preizkusi posebnih nadarjenosti učencev na določenih SŠ (po razpisu) in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š)

do 29.3.

posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š) na SŠ

SŠ, učenci

do 5.4.

prijavljanje učencev za vpis v SŠ

učenci, šola

10.4.

javna objava številčnega stanja prijav na SŠ – internet

MIZŠ

do 25.4.

morebitni prenosi prijav za vpis na drugo SŠ

4., 7., 9.5.

nacionalno preverjanje znanja iz MAT, SLO in TJA

šola

do 31.5.

javna objava omejitev vpisa (internet) in do 6.6. obveščanje učencev

MIZŠ, šola, SŠ

15.6.

razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ

šola

19.-22.6.

izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev brez OV

do 22.6.

objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah z omejitvijo vpisa - internet

SŠ z OV

do 27.6.

prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

SŠ z OV

29.6.

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

SŠ z OV

do 5.7.

vpis uspešnih kandidatov 2. kroga

SŠ z OV

do 6.7.

objava preostalih prostih mest na srednjih šolah (za učence s popravnimi izpiti ali za neuspešne v 2. krogu)

MIZŠ

do 31.8.

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Drugi pomembni datumi za starše in učence:

14. september

obisk MOS – Ulica obrti (učenci 9.r.)

16. oktober

1. srečanje s starši (Izbira poklica, Rokovnik, aktualnosti)

17. oktober

delavnica v 9. razredu: Izbira poklica – izziv za prihodnost (OOZ Celje)

večkrat med letom

ure PO9: informiranje, predstavitev vsebin in aktualnosti poklicne orientacije učencem

november

izpolnjevanje e-vprašalnika o poklicni poti ali vprašalnika o poklicnih namerah

do prijave

za vpis

aktivno zbiranje informacij o poklicih in šolah, vključevanje učencev v ponujene akcije predstavitev poklicev, v dneve odprtih vrat srednjih šol …

januar, februar

timski posvet (analiza poklicnih namer) oz. povezava s šolsko zdravnico in

individualno poklicno svetovanje za učence in starše (poklicni nasveti) v šoli

februar

2. srečanje s starši (informativni dnevi, Razpis za vpis, vpisni postopek, IPS, štipendije)

do 23. marca

odločitev učencev za srednjo šolo in izpolnjevanje prijave za vpis (v šoli)

19. april 2018

TD Spoznavanje poklicev – obisk podjetja

do 25. aprila

posvetovanje in/ali sporočilo v svetovalno službo o morebitnih prenosih prijav na druge SŠ

po 6. juniju

odločitev učencev za rezervne šole (v primeru omejitve vpisa na izbrani šoli)

do 15. junija

nadarjeni učenci: izpolnjevanje Poročila učenca za nadaljevanje dela nadarjenih v SŠ

Povezave:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

http://www.mojaizbira.si/

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

http://www.sklad-kadri.si

http://filternet.si/

VABILO - roditeljski sestanek, ponedeljek, 16. oktobra 2017, 9.razred

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 11 Oktober 2017
 • Zadetkov: 168

Spoštovani starši in učenci obeh devetih razredov!

Vljudno vas vabiva na drugi roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, ob 16.30 uri v učilnici GEO-ZGO.

Dnevni red:

1.Okrogla miza z gosti »Izbira poklica – izziv za prihodnost«.

2.Razno.

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljava.

Celje, 10.10. 2017

Bojan Rebernak in Tanja Remih, razrednika 9. a in 9. b razreda

moc   obrt

Projekt: PROMOCIJE POKLICEV, KARIERNIH POTI IN PODJETNIŠTVA V CELJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH ZA LETO 2017

Preberite več: VABILO - roditeljski sestanek, ponedeljek, 16....

OBVESTILO - PROMETNA VARNOST

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 12 Oktober 2017
 • Zadetkov: 113

Spoštovani starši.

Gradbena dela pri pokopališču so v polnem teku. Vsi učenci, ki vstopajo na postajališču Selce - tran. postaja, bodo morali do konca gradbenih del vstopati in izstopati na križišču za Stari grad. Za varnost  učencev  bo poskrbljeno. Z MO Celje so nam zagotovili, da bo organizirano spremstvo otrok do avtobusnega postajališča na križišču s Cesto na Grad. Pogovorite se z otrokom doma o varnem prihodu na avtobusno postajališče in z njega. Bodimo strpni, saj nas po končanih delih čaka urejena pot.

Danica Šalej, ravnateljica

Projekt: PROMOCIJE POKLICEV, KARIERNIH POTI IN PODJETNIŠTVA V CELJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH ZA LETO 2017

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 11 Oktober 2017
 • Zadetkov: 113

moc   obrt

Spoštovani starši in učenci!

 Vabimo Vas, da se udeležite okrogle mize z delovnim naslovom:

 Izbira poklica – izziv za prihodnost

 v ponedeljek,16.10.2017, ob 16.30 uri

v Osnovni šoli Frana Kranjca, Hrašovčeva 1, Celje.

 Izbira poklica je res osebna izbira, vendar vpliva tudi na dogajanje vsake družbe. Presežki na trgu dela namreč vodijo v nezaposlenost, po drugi strani pa je že dlje časa opažen primanjkljaj v določenih poklicih. Zato je osnovna tema okrogle mize predstavitev poklicev ter:

 • Stanje na trgu dela v regiji
 • promocija poklicev in kariernih poti
 • možnosti na poti v prihodnost (štipendije)
 • podjetništvo in podjetniška miselnost

Okroglo mizo bo vodila mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka OOZ Celje. Uvodno besedo bo podala ga. Marina Hojnik Tanko, pomočnica ravnateljice in pedagoginja v svetovalni službi OŠ Frana Kranjca. Gostje okrogle mize so:

-  Ga. Andreja Jurko –  vodja urada za delo I. ZRSZ Celje

-  Ga. Greta Jenček, prof. univ. dipl. nov.samostojna podjetnica Greta Jenček s.p.

- G. Dominik Ocvirk, inž. živilstva - vodja tehnološko-razvojnega oddelka Pekarne     

  Geršak, d.o.o. 

- G. Jug Sebastjan – direktor in lastnik podjetja Ekspera360, informacijske tehnologije,d.o.o.

Pridružite se nam tudi Vi  z razmišljanji in idejami.

Pričakujemo vaše aktivno sodelovanje in

Vas do našega srečanja  lepo pozdravljamo!

------------------------------

Izvedbo dogodka sta omogočila Mestna občina Celje in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje