Tudi v letošnjem šolskem letu smo učitelji v strokovnih aktivih temeljito proučili  izbor učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv.

Upoštevali smo zakonodajo, priporočila ministrstva, Katalog učbenikov 2016/17, mnenje staršev, težo šolskih torbic  ter strokovno mnenje učiteljev (tima):

ü  učna gradiva so sodobno zasnovana,

ü  omogočajo ob ustreznem vodenju učitelja usvajanje učne snovi na višji taksonomski ravni,

ü  razvijajo bralno pismenost,

ü  nudijo  več  nalog  za ponavljanje in utrjevanje učne snovi,

ü  ponujajo učencu in učitelju zanimiva dodatna   interaktivna gradiva.

Vaši otroci bodo v teh dneh prinesli domov sezname o nakupu šolskih potrebščin (delovni zvezki, ostale šolske potrebščine in učbeniki), ki jih lahko starši nabavite po vaši želji in presoji pri različnih ponudnikih.

NAROČILNICO ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA PA VRNITE NAZAJ V ŠOLO SVOJEMU  RAZREDNIKU.

PROSIM, UPOŠTEVAJTE DATUM!!!

Pri izbiri učbenikov  si pridržujemo pravico do spremembe izbora, ker smo odvisni od finančnih sredstev ministrstva.

Do novega šolskega leta vam želimo prijetne, varne in brezskrbne počitnice!

Skrbnica učbeniškega sklada Vlasta Prevolšek

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2016 /17.

 

KAKO SKRBIMO ZA UČBENIKE

Učbeniki iz sklada bodo ostali dalj časa lepi in urejeni, če

ü  vanje ne pišemo s pisali, ki se ne dajo izbrisati,

ü  ne rišemo po njih,

ü  ne delamo zavihkov,

ü  pazimo, da jih ne zmočimo ali polijemo ali kako drugače umažemo,

ü  če skrbimo za šolske torbe, kjer imamo spravljene učbenike,

ü  skrbno  ovijemo (ne  s samolepilnimi folijami, zaščitimo jih z navadnim ovitkom ).

Učenje iz lepega in urejenega učbenika je bolj prijetno, zato jih skrbno čuvajmo.

 

ODŠKODNINA

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti urejene in nepoškodovane izposojene učbenike.

Če  učenec ob koncu šolskega leta vrne poškodovan, uničen učbenik ali ga izgubi,

mora plačati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih.

Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika.