Planetu Zemlja prijazna šola naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Za uresničitev ciljev zato posebno skrb namenjamo zdravi prehrani, varovanju ter urejanju okolja in skrbi za trajnostni razvoj. Ločujemo odpadke, zbiramo odpadno električno ter elektronsko opremo in skrbimo za čisto šolo ter njeno okolico.

V okolici šole imamo urejene cvetlične grede, gredo z zelišči, zelenjavni vrt in manjši sadovnjak.

Na zunanjih površinah imamo urejeno igrišče, okrasni vrt, učilnico v naravi, hotel za žuželke, eko otok, valilnice za ptice, netopirnici in geološki steber.

V petek, 22. aprila, na dan Zemlje smo se udeležili tudi zaključne prireditve v Ljubljani. Nekaj utrinkov si oglejte na fotografijah. Več o projektu in zaključni prireditvi pa lahko nadete na povezavi http://www.planet-zemlja.org/.

Mentorici Sergeja Lončar in Barbara Petan